Yönetim

 

BİRLİK Y Ö N E T İ Mİ

 

BİRLİK BAŞKANI

  

 

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Kocasinan Belediye Başkanı
Birlik Başkanı
(2014-2017)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜDÜR

 

Kadriye İrem YILDIRIM
Birlik Müdürü

 

 

 

M E C L İ S   Ü Y E L E R İ

Ahmet AFŞAR
Yozgat
Meclis I. Başkan V.

 

Adem DARIMLA
Yozgat

Plan Bütçe Komisyonu Üye

Ali ÜNLÜ
Yozgat

Plan Bütçe Komisyonu Üye

Bayram EROĞLU
Yozgat

Plan Bütçe Komisyonu Üye

 

 

Bülent AKPINAR
Yozgat
Encümen
Katip üye

Cevdet ASLAN
Yozgat
Encümen
Yedek Katip üye

Dursun TUNCER
Yozgat
Encümen

Ahmet YÜKSEK
Kayseri
Meclis II. Başkan V.

Ahmet AKDEMİR
Kayseri

Ali ERDOĞAN
Kayseri
Katip üye

Plan Bütçe Komisyonu Üye

Mehmet BÜYÜKBAŞ
Kayseri
Encümen

Metin Hüseyin CİHAN
Kayseri

Plan Bütçe Komisyonu Üye

 

 

 

Mustafa ESER
Kayseri
Encümen

Seyfi COŞGUN
Kayseri
Encümen
Yedek Katip üye